Choroba

Rice Leaf Smut Info - Jak zacházet s Leaf Smut rýžových plodin
Jak ovládáte falešné oplzlosti u rýžových plodin?Co způsobuje falešnou špínu v rýži?Co je to choroba falešného smutku?Nese semeno falešného smutku?Co ...
Ovládání Lima Bean Pod Blight Zjistěte více o Pod Blight Lima Beans
Ovládání Pod Podsvícení Odstraňte plevel, který může také skrývat nemoc. Používejte pouze osivo pěstované v západních Spojených státech a používejte v...
Hrozny odolné vůči chorobám - tipy pro prevenci Pierceovy nemoci
Prevence Pierceovy nemoci Pomáhá také vyhýbat se velmi citlivým odrůdám vinné révy, jako jsou Chardonnay a Pinot Noir, nebo mladým vinicím do tří let,...