Fluxapyroxad

Ošetření skvrnou na ječmeni Jak zabránit vzniku skvrny na ječmenech
K dispozici je nové ošetření osiva obsahující fluxapyroxad (Systiva®) pro kontrolu obou čistých skvrn v ječmenu. Fluxapyroxad je velmi účinný ve fázíc...