Galls

Informace o společnosti Knopper Gall - Co způsobuje deformované žaludy na dubech
Knopperovy koule se vyvíjejí jako chemicky indukované narušení rostoucích žaludů na dubu letnicovém (Quercus robur L.) stromy způsobené vosy žlučníku,...
Oak Apple Gall Info Jak se zbavit dubových koulí
Ošetření dubovým jablečným žlučníkem Pokud chcete vědět, jak eliminovat vosy z dubového žluče, můžete strom dubových jablečných koulí osvobodit odřízn...
Identifikace listové žlázy Další informace o prevenci a léčbě listové žlázy na rostlinách
Jak zacházíte s listovými hálky?Jak můžete zabránit listovým žlučovým kamenům?Co jsou listové hálky?Jak zacházíte s hálky z dubového listu?Jak vypadá ...