Switchgrass

Co je Bottlebrush Grass - Jak pěstovat Bottlebrush Grass Rostliny
Tráva Bottlebrush preferuje slunce nebo částečný stín a vlhkost, která je mírná až suchá. Půda pro tuto trávu je ideálně písčitá a jílovitá, ale ve vě...
Pěstování Switchgrass - Jak zasadit Switchgrass
Switchgrass by měl být vysazen na jaře poté, co je teplota půdy nad 60 ° F. Výsadba se doporučuje na pevném, dobře připraveném seťovém lůžku v hloubce...